Σύνδεση

Σύνδεση

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ιστοσελίδα μας.motolsales71245

 

To MOTOSALES.GR προσφέρει τις υπηρεσίες του οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, διαφημίσεων παντός είδος/τύπου, στην δυνατότητα χρήσης μαζικής πρόσβασης των χρηστών, εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, κ.λπ. υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του site παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του site μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του site αλλά όπως μας γνωστοποιήσει τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του νόμου, του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών. Το site ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του motosales.gr.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες του motosales.gr θα πρέπει :

    • να δηλώνετε τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά σας στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο motosales.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,
    • να ενημερώνετε επιμελώς το motosales.gr άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζετε ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.

Προς διασφάλιση σας, σας ενημερώνουμε ότι τηρούμε σύμφωνα με τον νόμο αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση με Τ.Κ., στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail), κλπ.

Ο Ν. 2472/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 και το νόμο GDPR της Ε.Ε, ορίζει ότι για την τήρηση αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου. Για τον λόγο αυτό, εάν δεν συμφωνείτε με την καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων σας για τους σκοπούς, που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, παρακαλείστε να απέχετε από την χρήση της.

Τα στοιχεία που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας στο motosales, γίνονται μέρος του προφίλ και των αγγελιών σας, και θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό μέσω των σελίδων μας ώστε να γίνει εφικτή η προώθηση των αγγελιών αλλά και του επαγγελματικού ή ιδιωτικού προφίλ σας. Εάν δεν επιθυμείτε κάποιο από τα μη υποχρεωτικά στοιχεία σας να είναι διαθέσιμο, μπορείτε να το διαγράψετε από τη διαχείριση του προφίλ ή των αγγελιών σας. Κάποια στοιχεία παραμένουν υποχρεωτικά για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας (πχ email και username)

Σε κάθε περίπτωση η περαιτέρω χρήση από εσάς της παρούσας ιστοσελίδας και η δημιουργία προφίλ, ισοδυναμεί με την ρητή συναίνεσή σας για την καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων σας στο τηρούμενο αρχείο και ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων χρήσης και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Εγγυόμεθα ότι δεν γίνεται αυτόματη ανάληψη στοιχείων χρηστών και επισκεπτών των περιοχών του δικτυακού μας τόπου, στις οποίες υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους εκ μέρους σας.

Ρητή αποδοχή και ειδική συναίνεση του χρήστη της ιστοσελίδας με τους παρακάτω όρους: Διατηρούμε το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιούμε ή να ανανεώνουμε τους όρους της παρούσας. Τυχόν μεταβολές στην πολιτική μας σε ότι αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο ή τους όρους χρήσης, θα καταγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και θα επικοινωνούνται στις email διευθύνσεις των χρηστών μας. Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τις μεταβολές αυτές σε κάθε χρήση της ιστοσελίδας από εσάς. Οι πληροφορίες παροχής υπηρεσιών, που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ακριβείς με την επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή από διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας. Σε καμία περίπτωση δεν εγγυώμεθα την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της ιστοσελίδας. Δεν ευθυνόμεθα έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την διακοπή πρόσβασης στην ιστοσελίδα για τεχνικούς λόγους ή από προβλήματα και δυσχέρειες, που μπορεί να επηρεάσουν ή να εμποδίσουν ή αναστείλουν την λειτουργία της. Αναλαμβάνουμε αποκλειστικά και μόνον την συλλογή, επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου του motosales.gr, ωστόσο δεν εγγυόμαστε όμως σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτών. Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του motosales.gr αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών. Διατηρούμε το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτουμε μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του motosales.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οι εικόνες, λογότυπα, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα κλπ είναι πνευματική ιδιοκτησία μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και πάροχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Χρήση φωτογραφιών σε αγγελίες: Ο χρήστης/αγγελιοδότης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στις Ιστοσελίδες αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Ουδεμία ευθύνη έχουμε αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες. Περαιτέρω ο χρήστης/αγγελιοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστούμε από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σεβόμενοι το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει μέτρα για την διασφάλιση και προστασία τους. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο : ο κωδικός εισόδου (e-mail) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους χρησιμοποιείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Μόνον εσείς έχετε πρόσβαση στα στοιχεία σας και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον προσωπικό μυστικό κωδικό (password), μπορείτε να τον ανακτήσετε επιλέγοντας «Υπενθύμιση password», εισάγοντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου με την οποία έχετε εγγραφεί ως μέλος. Οι διακομιστές (servers), στους οποίους αποθηκεύονται τα στοιχεία των συναλλαγών σας και τα προσωπικά δεδομένα σας φυλάσσονται σε ασφαλείς εγκαταστάσεις. Ο δικτυακός τόπος διέπεται από μέτρα ασφαλείας, τόσο για την μεταφορά των δεδομένων, όσο και για την προστασία από απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση αυτών. Μόνο εξουσιοδοτημένα από εμάς άτομα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας, χρησιμοποιώντας απόρρητους κωδικούς και μόνον όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας ή άλλων αιτημάτων σας. Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών σας θεωρείται αυτονόητη. Τα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων σας και των συναλλαγών σας δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός εάν έχουμε ειδική εξουσιοδότηση από εσάς, ή επιβάλλεται από διατάξεις του νόμου, δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

ΧΡΗΣΗ cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας (μέσω του λογισμικού περιήγησής σας) από ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη σωστή λειτουργία των ιστοσελίδων αλλά και για τη συλλογή πληρογοριών από τους διαχειριστές τους. 

Το motosales.gr χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του, για την αναγνώριση των χρηστών στη λειτουργία ενσωμάτωσης facebook και διαφημίσεων google. Μπορείτε να αρνηθείτε την τοποθέτηση κάποιων από αυτά τα cookies. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος είναι η διαγραφή τους στο λογισμικό περιήγησης (browser) και η ρύθμισή του ώστε να μην αποδέχεται άλλα cookies από συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Θα πρέπει να έχετε υπόψιν σας ότι ορισμένες λειτουργίες όπως η σύνδεση χρηστών απαιτούν τη χρήση cookies και θα σταματήσουν να λειτουργούν σωστά. 

Επιφυλασσόμαστε να διατηρήσουμε κάποια στοιχεία για τη χρήση που γίνεται στην ιστοσελίδα μας, για λόγους διερεύνησης προβλημάτων, αλλά και ως αποδεικτικά για κακόβουλες ή παράνομες πράξεις εάν ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Επίσης, συνεργαζόμαστε με τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών που μας βοηθούν στην κατανόηση της χρήσης της ιστοσελίδας, και στο να την κάνουμε πιο φιλική προς τους χρήστες μας. 
Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούν cookies 
Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών για τη χρήση της ιστοσελίδας, ώστε να κατανοήσουμε πως μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη.
Επίσης, χρησιμοποιούμε ενσωματωμένα στοιχεία του Facebook, ώστε να επιτρέψουμε στους χρήστες μας να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης όπως like και share.
Οι συνεργαζόμενες αυτές εταιρείες είναι υποχρεωμένες και συμβατικά αλλά και από το νόμο να προστατεύουν ό,τι πληροφορία συλλέγουν για λογαριασμό μας, και να μην τη χρησιμοποήσουν για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από το να μας παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψη σας σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού μας τόπου και προκειμένου να εγγραφείτε μέλος, και για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ή να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς, κληρώσεις και άλλες εκδηλώσεις, θα σας ζητηθούν στοιχεία προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση με Τ.Κ., στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail), κλπ. Μας παρέχετε τα στοιχεία αυτά οικειοθελώς στο πλαίσιο εγγραφής σας, στην οποία προβαίνετε έχοντας ήδη λάβει γνώση του και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης αυτής και με την ρητή συγκατάθεσή σας ότι τα στοιχεία αυτά επιτρέπεται να αποτελέσουν στο μέλλον, οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη κατά την κρίση μας και μέχρις ότου μας γνωστοποιήσετε ότι ανακαλείτε ρητά την παραπάνω συγκατάθεσή σας, αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Ν.2472/1997 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3471/2006 και το νόμο GDPR της Ε.Ε.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία σας, που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων μας, ενδέχεται να αποτελέσουν, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αντικείμενο επεξεργασίας με τους ακόλουθους σκοπούς: Για την επικοινωνία μας μαζί σας σε σχέση με διαγωνισμούς, κληρώσεις και άλλες εκδηλώσεις. Για να σας ενημερώνουμε και να σας αποστέλλουμε προσφορές και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες μας. Για στατιστικούς σκοπούς και έρευνα. Γενικότερα, για την προώθηση και προαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, εφόσον το επιθυμείτε. Τα δεδομένα αυτά δεν εκχωρούνται σε τρίτα μέρη. Ενδέχεται όμως, να ανακοινωθούν σε συνεργάτες για διαφημιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς και μόνο για χρήση που θα αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 & 13 του Ν.. 2472/1997 έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επίσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων αυτών. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών στο τηλέφωνο +30 6986636095 ή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ

Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του motosales.gr σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του motosales.gr

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η χρήση του motosales.gr διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ’ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι όροι που δεν επηρεάζονται από αυτόν θα εφαρμόζονται και έχουν πλήρη ισχύ. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του motosales.gr αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του motosales.gr εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.